Nyheter och det som hänt


06 01 12

Kära Kadenz-vänner

Red önskar er ett Gott Nytt Masoniskt År och ett Gott Nytt Kadenz-År.
 

Kadenzmedarbetaren Folke Freund utrycker det så här:

Vår tidskrift har nu funnits i minst 5 år, seglat i motvind, men är inte knäckt!!! Tvärtom. "Fluctuat, nec mergitur" som det står i Paris´ stadsvapen, där man ser ett segelfartyg i svår storm. "det piskas av vågorna men går inte under". Så är det också med Kadenz.
 

04 09 05

Blå loger i Sverige, kan detta bli verklighet??

Ja, det verkar bli verklighet! Och efterlängtat för många bröder. Det finns krafter som ser och vurmar för frimureriet som en humanistisk orden med broderliga värderingar utan åtskillnad av religion eller etnisk tillhörighet. Det är grovt denna åsikt som det globala frimureriet åstundar.

Vad som inte alla gånger kommer fram i samtalen är att alla dessa fantasiska frimurare runt om i världen, allt från amerikanska presidenter till Salvador Allende och Simon Bolivar var hängivna frimurare - men till det humanistiska frimureriet utan gränser. Det som världen behöver idag - utan gränser!


Kadenz har den nu möjligheten att från vanligen välunderrättade källor presentera en världsnyhet för Sverige. Vi återger ett brev som kommit red tillhanda.

 

Högstvördige Stormästare, broder Arte Uusitalo!

Undertecknaren av detta brev är frimurare sedan mer än 60 år. Jag tillhör både Svenska Frimurare Orden (SFMO), där jag innehar X graden PBF (Prins BertiIs Frimuraremedalj), och loger i Schweiz.
Mot bakgrund av den inblick jag fått i internationellt frimureri har jag under flera år ivrat för att det i Sverige borde införa humanitära loger, där det alltså efter internationellt mönster inte ställs specifika krav på kristen tro.
Logerna förutsätts arbeta i samförstånd med SFMO. Sedan olika framgångsvägar prövats och visat sig icke framkomliga, fick jag den 10 september 2003 ett glädjande meddelande från Ordens Kansler, broder Sten Svensson, med följande innehåll:

"För Din kännedom vill jag meddela, att överenskommelse träffats med finska Storlogen om att de har vårt tillstånd att utreda frågan om att grunda en blå loge (craft Lodge) i Stockholm (dock inte i Stamhuset). Detta erbjudande från SFMO skall ses som en erkänsla för att Storlogen i Finland har accepterat att SFMO har ett kapitel som tillhör SFMO verkande i Finland".

Då finansieringen torde vara ett stort hinder vid bildandet aven ny loge, önskar jag meddela att svenska bröder är villiga att ställa medel till förfogande i avsikt att underlätta inrättandet av en Internationell loge i Sverige, lydande under Finska Storlogen.
 
Broder Hans Berg, David Mårtenssons väg 7, SE - 128 64 Sköndal, telefon och fax +46 8 93 49 19, email [email protected] kommer därför att ha till förfogande ett belopp motsvarande € 50 000, avsett att i portioner kunna utdelas till upp till 3 nya loger, allt efter behov.
VI är många svenska frimurare som skulle bli mycket glada om denna nya loge kommer till stånd. Den behövs i Sverige!
 

Om Du sympatiserar med tankegångarna ovan (spec. 2:a och sista stycket i brevet), ber jag Dig att sprida dem bland bröder (gärna också bland icke frimurare i Din vänkrets!) som kan tänkas vara eller bli intresserade av ett internationellt, religiöst neutralt frimureri vilket är det helt dominerande masoniska systemet i världen (se Frimuraren 1/1999, sid. 30, spalt 1 och 3/2001, sid. 121 spalt 21).

Alternativ till det Svenska systemet har diskuterats i flera nummer av Frimuraren:
4/2000, sid. 30: Vision om färdriktning
1/2001, sid. 22 f.: Vad är, vad vill Frimurareorden?
2/2001, sid. 14: Frimureriets framtid
3/2001, sid. 12: Plaidoyer för ett Laug inom Orden
Se även Kadenz 1/2002, sid. 40 ff.
 

04 09 05

Kadenz kommer att fortsätta, förhoppningsviss som papperstidning men absolut på nätet. Kadenz har idag ca 6000 besök per månad på Internet och det är bra. Här skall vi förbättra oss så gott det går. Besöksfrekvensen visar att det finns ett intresse för artiklar av det slag som Kadenz publicerar och det glädjer oss. Förvisso har vi haft och har våra fiender och dödgrävare som inte annat vill än se Kadenz död och  begraven, men de hade räknat med Internets enorma genomslag och och låga kostnad, de var inte anpassade till sin omgivning.

Det betyder att vi kan publicera längre artiklar med bättre och mer omfattande bildmaterial, på olika språk, och att läsarna själva kan kan infoga åsikter och artiklar. Det kan tex vara en summerande artikel med länkar till "vill du veta mer" där det finns en djupare och analyserande genomförning. Allt är möjligt! Och möjligheterna är större på Internet.
Betänk att Kadenz kan ändras dag från dag med nytt innehåll både från läsarna och redaktionen. Begreppet är fräschör. Tänk vilken svung det blir i fria ord. Svar på tal på direkten! Det kommer att hetta till.
Det är detta som är nyckeln till framgång - anpassning till omgivningen och dess förändringar. Det är därför dinosaurier är utdöda, de kunde inte anpassa sig. Det gäller att ha en liten fördel i förhållande till omgivningen. Det räcker och ger en hygglig chans till överlevnad. Survivel of the fittest, hårt men bärande oavsett om man tycker om det eller inte.
Baksidan är att alla inte har tillgång till Internet.
Men vi hoppas att det i varje familj finns någon som kan ledsaga för att se Kadenz på Internet. Och väl att minnas, det finns bibliotek med goda och välutbildade bibliotekarier som gärna hjälper att ta fram Kadenz hemsida till de som vill läsa den.

 

Bulletin om Kadenz utgivning.

04 09 05

Glädjande nyhet.

Kadenz utkommer med ett nytt nummer mot alla odds!! Utgivning ca i oktober.

Det har varit en svår tid med ovisshet pga av sjukdom men glädjande har det gått mot rätt håll.

 

04 02 16

Som omtalades i det senaste numret av Kadenz har medarbetare i redaktionen drabbas av svår sjukdom. Det har varit en tung tid på alla sätt men nu visar de senaste rapporterna att Kadenz kan fortsätta.
Visst kommer det att bli lite darrigt och vissa saker kommer att ta lite längre tid än normalt men vi hoppas att den positiva trenden skall fortsätta.

Nästa nummer av Kadenz beräknas bli sommarnumret.

 

03 08 10

Kadenz anordnar med researrangören och indienspecialisten  Samuel Travels en oförglömlig resa till Indien mellan 5 -19 mars 2004. Var med, anmäl er till en frimurarresa till Indien, träffa Indiska frimurare, kanske nya vänner för livet och ett land som lämnar ingen opåverkad. Ta chansen, den kanske inte kommer igen. Läs mer om Kadenz resa till en av kulturens djupaste rötter, landet som har påverkat så många människor att skriva om och fördjupa sig i.

Några exempel:

Herman Hesse: Siddartha.

En tunn bok om prins Siddartha. Den säger så mycket på ett sådant bra sätt och den är lättläst och medryckande.

Vänner:
Jag kan tänka.
Jag kan fasta.
Jag kan vänta.
Säger prins Siddartha, så enkelt är det, det är inte svårare.

Somerseth Maugham: Den vassa eggen.

En underbar bok om Larry som genom möten kom att läsa om Indien och Upanishaderna som handlar om de äldsta indiska filosofiska sanskrittexterna. Larry beger sig till Indien och är bara ett tuppfjät från den totala identifikationen.

Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarahustra.

Så ofta har Friedrich Nietzsche blivit beskylld för sin övermänniska, men det finns så mycket annat, eller vad sägs om denna hjälp till självhjälp, "Jag är er spång över bäcken men inte er krycka". Nåja, nåja väl värd är han att läsa, trots att innehållet fortfarande kommer att att förarga mången.

Som alla förstår är detta bara ett minimalt axplock av vad som finns, men vi tycker att det är lättlästa och medryckande böcker med viss reservation för den den sistnämnda.

Läs vidare på sidan Indienresa.

 

03 01 27

Organisationsform för Kadenz.

Kadenz har nu av myndigheterna godkänns som en ideell organisation. Vi vill ändå understryka en självklarhet, att ingen som arbetar med Kadenz uppbär någon form av ersättning, vare sig lön eller utlägg för kostnader i samband med uppdrag för Kadenz räkning. Ej heller betalar Kadenz ut arvoden till skribenter för deras artiklar som införs i Kadenz.  

 

02 10 15

Demokrati oroar

Kadenz oroar och förhoppnings även roar, men vi är  vi aldrig likgiltiga. Vi vågar ta ställning och publicera. Vågar Du efter noggrann prövning läsa det som kanske går dig emot, men likafullt är sant. Tydligt är att vissa alster väckt uppseende.

Det är en självklarhet, men det måste ändå understrykas att insändare under Fria Ord står för de åsikter de framför, dessa åsikter är inte Kadenz´s åsikter.

De publicerades för sitt fundamentala innehåll, tex. demokratin, inte för eller mot någon organisation som sådan. I en demokrati har alla rätt att vara odemokratiska och skapa totalitära former på ytterlighetskanterna.  Det är denna rättighet demokratianhängarna gett alla i det demokratiska samhället. Man tillåter t.o.m. dem som söndrar demokratin.
Det är storheten men också svagheten och gör demokratin i längden ohållbar. Den kommer förr eller senare att tas över av de krafter som "rätt" utnyttjar demokratins spelregler.
Processen kan förhindras så länge som det är möjligt, men endast på ett sätt - engagemang.

En av Sveriges största humanister, den spränglärde,  Alf Ahlberg skrev i en av sina bästa böcker, Tankelivets frigörelse,  "förr kunde man tänka fritt men fick det inte, nu får man det men kan det inte". Det säger det mesta om allt.
Förvisso finns i det Kadenz ibland kontroversiella saker, men är de osanna bara för att de är kontroversiella?
Bland de viktigaste sakerna i modernt samhälle är demokratifrågan. Allt vilar på den, Våra medborgerliga fri- och rättigheter, gatufrid, kvinnofrid, våra barns rättigheter att få lika möjligheter, inte bli lika alla andra men få samma förutsättningar.

Organisationer som många tillhör kan existera enbart p.g.a. eller tack vare dessa rättigheter som så många anser så självklara, men de är inte det. Det är dessa rättigheter och skyldigheter en del av befolkningen offrar sina liv för. För att den andra delen skall kunna, medvetet eller omedvetet, utnyttja allt det ett fritt samhälle ger dem.

När W. Churchill efter kriget förlorade ett val, frågade en reporter honom, underförstått allt han gjort för England och att dess befolkning skulle löna honom så illa, vad han ansåg om valresultatet; svaret blev "Det var det vi kämpade för".

Det är det saken gäller, alla kan inte, vill inte ha det så men det är det som är alltings fundament, det är därför det publiceras.