TIDSKRIFT FÖR KULTUR OCH ORDENSLIV
Slottsgatan 21
703 61 ÖREBRO

E-mail: [email protected]
Hemsida: www.kadenz.nu 

CHEFSRED. ANSV. UTG.
Guy Hagert
Tel/Fax: 042-33 23 88

LAYOUT OCH PRODUKTION
Bitr. ansvarig utgivare
Klaus Hedberg
Tel: 019 - 31 45 45
E-mail: [email protected]

REDAKTIONEN
Guy Hagert
Tel/Fax: 042 - 33 23 88
E-mail: [email protected]
Klaus Hedberg
Tel: 019 - 31 45 45
E-mail: [email protected]
 

REDAKTIONSRÅDET
Christer Claus
Tel. 08-660 00 09
E-mail: [email protected] 
Björn Ekblom
Tel. +358 18 38 282
E-mail: [email protected] 
Folke Freund
Tel/Fax. 018-14 18 95
E-mail: [email protected] 
Kjell Lekeby
Tel. 08-642 55 08
E-mail: [email protected]
Göran Michanek
Tel. 031-18 43 38

DISTRIBUTION
Klaus Hedberg
Tel: 019 - 31 45 45
E-mail: [email protected]

PRENUMERATION & EKONOMI
Klaus Hedberg
Tel. 019- 31 45 45
Prenumeration / 180:-år s
BG 5519-3171
PG 499258-2
I Finland MERITA 137830-207171
I Norge Skandiabank 9710 58 35594
E-mail: [email protected]

ANNONSER
Klaus Hedberg
Tel: 019 - 31 45 45
E-mail:[email protected]

ARTIKLAR
Sändes till:
Kadenz
c/o Klaus Hedberg
Slottsgatan 21 
703 61 ÖREBRO
Tel: 019 - 31 45 45
E-mail: [email protected]

FRIA ORD OCH INSÄNDARE
Klaus Hedberg
Tel: 019 - 31 45 45
E-mail:[email protected]


ISSN 1404 - 2177

Grundad 1999.

Allt överskott från Kadenz går oavkortat till välgörande ändamål.
Kadenz medarbetare uppbär ingen som helst ersättning för för sitt arbete.
Kadenz är en ideell förening.