Kosmos
världen utanför 
våra gränser
Wien, Österrike

Från och med 1999 kommer den nya tidskriften Zeitschrift für Internationale Freimaurer-Forschung att ges ut två gånger om året. Publikationerna skall förtydliga frimureriets betydelse för samhällelig utveckling, frimureriets politiska roll samt det kulturella och andliga inflytandet sedan den tidiga nytiden. Moderna strukturfrågor och ideal, som humanitet, tolerans, etik, finner sin givna plats i denna tidning. Den vetenskapliga redaktionskommittén är internationellt sammansatt.

Fredrik Wultz

 

Schloss Rosenau, Österrike

Slottet Rosenau, ca 5 mil norr om Wien, har sedan 20 år en central betydelse för frimureriet i Österrike som muséum för SL. Muséet byggdes upp och drivs av bröderna i forskningslogen Quatuor Coronati. Slottet från 1700-talet ligger på höglandet i ett skogsområde och härbärgerar förutom själva muséet också ett hotell och en utmärkt restaurang – värd ett besök. Adressen är Sloss Rosenau 1 A-3924 Rosenau. Tel 0043-2822 582 210, fax 0043- 2822 582 218,

E-mail: schloss [email protected].

Blaue Blätter september 1999.

 

Innsbruck, Österrike

I april 1999 hölls en internationell kongress på universitetet i Innsbruck. Frimurareakademien i SL i Österriike tillsam-mans med den internationella forskningsinstitutionen "Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa" och Europeiska akademien för vetenskap och konst i Salzburg stod bakom denna kongress, på vilken sökandet efter högre förnuft och förnuftets gränser – nya former av rationalitet stod i centrum för diskussionen.

Blaue Blätter, september 1999

 

Berlin, Tyskland

Hotel Europa City erbjuder specialpriser för frimurarbröder i denna dyra stad. Adressen är:
Konstanzer Strasse 60, D – 10707 Berlin,
tel 0049-30-88 04 94, fax 0049- 30-88 04 94 94  


Zirkelkorresponenz augusti 1999

 

Hamburg, Tyskland

I slutet på september genomfördes på Universität Hamburg en minnesfest med anledning av 250-årsdagen av Br Johann Wolfgang Goethes födelsedag. Tillsammans genomförde Universität Hamburg, Lessing Sällskapet (Lessing var frimurare och en av upplysningstidens betydande författare och filosof) en Goethedag med föredrag och diktdeklamationer som visade att denne store europeiska personlighets verk var och är genomsyrade av frimureriska ideal.

Zirkelkorresponenz augusti 1999.

 

S:t Michaelisdonn, Tyskland

I den lilla orten i S:t Michaelisdonn på Meldorferstrasse 2, ca 6 mil norr om Hamburg, finns Frimuraremuséet för Stora Landslogen i Tyskland. Med 300m2 utställningsareal sägs det vara det största muséet i sitt slag . Ring och föranmäl Dig för ett besök hos Br Günter Stramm som ensam samlade och driver muséet, tel 0049-48 53 562Fredrik Wultz
Red anm. Se även artikel införd i örebrofrimurarnas numera nedlagda tidskrift GRADVIS nr 3/98

 

London, England

I London öppnades ett forskningscentrum, Canonbury Masonic Research Centre, CMRC, med inriktning på forskning om frimureriet. Eftersom även ickefrimurare ingår i CMRC blir det intressant att se vad den forskningen kan bidra till fördjupade kunskaper i frimureriet

Fredik Wultz

 

Washington DC, USA

Till minnet av George Washingtons död 1799 upprättades framför ingången till nationalmonumentet George Washington i USA´s huvudstad världens största frimurarsymbol. Den är 10 m hög 33 m bred och intar en lutning på 330 för att även kunna ses från luften. Well done !

New Zeeland Freemason, september 1/99

 

Illinois, USA

SM av GL Illinois, Benny Grisham, delade postumt ut "The First Humanitarian Reward" till den 1997 bortgångne kardinalen i Chicago, Bernardini, för hans internationella engagemang och hans gärningar för freden mellan människor av alla religioner och livsuppfattningar. Kort före sin död tackade kardinalen för att få ta emot utmärkelsen som ett tecken på dialogen och samverkan över gränser av olika slag.

The Cable Tow, 3/98

 

Edinburgh, Skottland

Mary´s Chapel, No 1 i Edinburgh firade sin 400-års högtidsdag av dess bestånd enligt sammanträdesprotokoll från 31 juli 1599. Det framgår dock att den operativa logen är betydligt äldre. Icke-operativa medlemmar antogs för fösta gången den 20 maj 1640.

The Ashlar 7/99


Fredrik Wultz