Aldrig tidigare har det hänt i Sverige att en tidskrift som Kadenz, sett ljuset. Var med stöd en ny företeelse.

 

Kadenz är en helt ny tidskrift för kultur, vetenskap och ordnar, som utkommer fyra gånger per år och är helt fristående. Den har tillkommit på privat initiativ och lyder under de lagrum som gäller för alla tidskrifter. Den drivs delvis helt ideelt. Inga löner eller arvoden utgår till dem som arbetar med Kadenz.
Vår ambition är att göra en tidskrift som kan intressera en bred läsekrets och vi vet att det finns ett intresse för en tidskrift som Kadenz. Vi kommer att erbjuda våra läsare tyngre artiklar blandade med vanlig vardag. Kadenz kommer också att informera om aktuella utställningar och evenemang avseende konst, musik, kultur, inredning, kulinariskt om mat och vin samt korta recensioner av böcker.
Internet är en av de stora händelserna i det nya seklet. En världsom- spännande informations- och kontaktbas. Internet är mycket praktiskt, i synnerhet för äldre människor eftersom en hel del saker kan uträttas via internet utan att man behöver gå utanför dörren. På internet finns nästan allt, så följ med Kadenz på strövtåg på "nätet".
Alla läsare är välkomna med lärdom och alster i kort insändarform eller artiklar av debattkaraktär. Använd, om Du har möjlighet, redaktionens E-post-adresser, men det går lika bra med handskrivna blad, disketter eller vad som nu står till buds. Vi på redaktionen anser att det alltid är läsaren som ger en tidskrift dess liv.
Kadenz kommer förvisso aldrig att bli en stor tidskrift och därför är vi mycket glada för alla som vill stödja oss genom en prenumeration. Vi hoppas att Du skall finna den så intrezzant, att 120:-/år är väl använda pengar för att kunna njuta av och medverka i Kadenz. Du har aldrig tidigare fått ett sådant erbjudande! Det är ett bra sätt att börja ett nytt årtusende på - In statu nascendi (i födelsens ögonblick).

Bäste läsare, inom Kadenz har vi enkla vanor, vi nöjer oss med det bästa
Ars longa vita brevis (konsten är lång, livet är kort).