Prag 
        Staden med 473 torn

Vill man få en total överblick över Prag, bör man bege sig till någon av de stora höjderna som finns i området Malá Strana på Lillsidan.


Prag har alltid ansetts som en av de vackraste städerna i världen, en stad där man finner arkitektoniska och historiska monument överallt, i synnerhet om man ger sig ut på strövtåg i Prags gamla centrum. Det är därför heller inte förvånande att denna stad alltid har lockat så många konstnärer, tecknare, målare, gravörer, fotografer etc. som arbetar i så många olika stilar. På tal om stilar, ser man tydligt att Prag har formats av nästan alla utvecklingsstadier i Europa. Från den romanska stilen, över gotik, renässans, barock och rokoko till nyklassicism, empir, jugend, kubism och till den nu så populära postmodernismen.

 

 

Vill man få en total överblick över Prag, bör man bege sig till någon av de stora höjderna som finns i området Malá Strana på Lillsidan, där också Pragborgen (Prazský hrad) finns, men den mer seriöse betraktaren ser dock till att komma närmare inpå de intressanta byggnaderna. För att verkligen kunna få en uppfattning om de många fina byggnadsdetaljerna och den arkitektoniska skönheten, kan det vara lämpligt att bege sig upp i några av de många tornen i gamla staden - och det finns verkligen många av dem. Jag vill rekommendera ett besök i Kruttornet, Prasná brána, ett torn i sengotisk stil som byggts ovanpå en ceremoniport under 1470-talet. Det kan vara värt de drygt 180 trappstegen upp till toppen för att få en 360-graders utsikt över Prags alla spiror och torn.
1976 publicerades en bok 1000 Czechoslovak Records, som uppger det exakta antalet till 473 st !

 

 
 Den berömda Karlsbron 

 

Liksom alla byggnader är även tornen, dess arkitektur, hantverk och material en produkt av sin tid. De äldsta tornen, som uppfördes under den romerska perioden och tiden dessförinnan, var av trä och finns naturligtvis inte längre bevarade. Murbruket med dess huvudbeståndsdel kalk började framställas i Böhmen under 900-talet och då övergick man till det mer bestående materialet sten. En arabisk köpman, Ibrahim Jacob, visade i en rapport år 965 att Prag redan vid denna tid ståtade med ganska många stenbyggnader. Tegel som byggnadsmaterial kom inte att tas i bruk förrän 300 år senare, men inte förrän vid mitten av 1300-talet, då stadens egentliga utveckling började, kom teglet att användas vid större byggnadsverk i Prag, huvudsakligen då för byggnaderna i anslutning till Moldaus stränder.

 

All utveckling av byggnadsteknik vid denna tid har man katedralbyggarna att tacka för. Man tänker då i första hand på murare, stenhuggare, bildhuggare etc., men utan de skickliga hantverkare, som tillverkade och reste byggnadskranarna och hissanordningarna kunde man inte nå särskilt högt. Dessa sinnrika hissar utgjordes av stora mänskliga "ekorrhjul", där flera personer med hjälp av sin egen tyngd trampade upp de tunga stenarna.
Flera sådana "ekorrhjul" användes t ex vid byggandet av S:t Vituskatedralen.

   Pragtorn

 

Även om man mestadels förknippar torn med kyrkobyggnader, har tornen ändå i alla tider haft en militär försvarsuppgift. Slotts- och befästningsanläggningar var naturligtvis helt otänkbara utan försvarstorn. Kyrkobyggnaderna däremot fick inte torn förrän en bit in på 1100-talet.Tornen hade flera användningsområden, de användes t ex som vattentorn, kruttorn, övervakningstorn, astronomiska observatorier etc., men man byggde även torn av rent estiska skäl eller för att skänka en byggnad symbolisk makt.

Tornen i Prag karakteriseras av sin höjd (60-100m) och man kan klart skilja på två olika grupper, slanka torn och stora bastanta torn med kupoler. Ofta ser man dessa båda typer nära intill varandra, tom flera olika på samma byggnad.

Till alla er som ännu inte hunnit med Prag, vill jag bara säga: res dit !

 


Klaus Hedberg