Deus ex machina

I det antika sorgespelet fick en tragisk konflikt sin lösning genom att en gud sänktes ner från molnen via ett maskineri, därav uttrycket "gud från maskin". Numera används uttrycket när en omöjlig situation enkelt löses  på ett ologiskt och näst intill omöjligt sätt där allt ställs till rätta, trots de inblandades fullständiga oförmåga att lösa den uppkomna situationen.
I modern tid lyser gudaingripanden med sin frånvaro. 

Man kan med Victor Rydbergs (1828-1895) ord säga:
Genom nitton seklers lidande sig löftet töjer
Messiasriket dröjer
Den franske poeten Paul Valery (1871-1945) uttryckte det, fritt översatt, så här: 
Gud skapade allt från intet
men intet tränger igenom

Ofta har poeter den intuitiva förmågan att ana sammanhangen innan vetenskapen kan bevisa dem. Det intressanta med  Paul Valerys tankar är att de ligger nära de tankegångar som finns inom kvantmekaniken.