internet http://www.kadenz.nu

 


 

Internet är utan tvekan ett av de bästa hjälpmedlen för alla som söker någon uppgift eller någon information. Det går att hämta hem tex de blanketter man behöver till deklarationen och få dem utskrivna på sin skrivare. Internet är alltid öppet dygnet runt året runt.

När det finns så mycket information är det bra att känna till lite om sökteknik. Det är lätt gjort att få en miljon träffar på det man söker och då blir det inte lättare. Här duger det med lite fantasi och förnuft. Det är inte svårare än på biblioteket men man har ingen bibliotekarie att fråga. På samma sätt som på biblioteket söker man på en kod eller ett ämnesområde och arbetar sedan vidare tills färre och färre alternativ kvarstår.

Sökmaskinerna består grovt av två typer. En med en databas som är indexerad och som innehåller massor av uppgifter som hittas av en "spindel". Spindeln är ett program som hela tiden söker igenom nätet och hämtar hem de sidor som söks. Den andra sökmaskinen är ämnesindelad och söker upp sidor efter kategori och ämnesområde. Sökmaskinerna utvecklas ständigt och gränsen mellan de två varianterna suddas ut.

 

Låt oss göra en enkel sökning. Vi går på svenska Altavista, www.altavista.se, och söker på ordet mat och får 536 260 träffar. Tja det är en hel del att gå igenom. Men nu är vi intresserade av svensk husmanskost och skriver mat sverige och får 218 984 träffar. 
Det är bättre, men nu är det dags att specificera. Vi sätter plustecken framför sökorden för att specificera att båda måste finnas med, +mat +sverige och nu får vi 156 330 träffar. Fortfarande för mycket, så vi begränsar till en maträtt tex. köttbullar och skriver +mat +sverige +köttbullar nu måste alla dessa ord vara med. Vi får 367 träffar, inte illa nu är det bättre, men ändå 367st. Så eftersom vi vill kunna tillreda dem så vi tillfogar +mat +sverige +köttbullar +recept och vi får nu 16 träffar och det är ju hanterbart.

Om vi istället från början specificerat tex. "svenska köttbullar" med citationstecken som indikerar att hela frasen innanför dessa måste finnas med i det sökta dokumentet får vi direkt endast 29 träffar som är hanterbart. Sökorden "sverige köttbullar" ger 3 träffar. Koimbinationen "svenska köttbullar" –lök som visar att vi inte vill ha med lök i de sökta dokumenten ger 26 träffar.

 

Tips

Gissa klokt om du söker ett företag, myndighet eller liknande försök med www.företagsnamnet.se eller slutstavelsen .com .nu .org. Kadenz hemsida blir följaktligen www.kadenz.nu.

Vissa sökmotorer tillåter att man använder jokertecken dvs * eller ? det betyder att du bara skriver den del av sökordet som du är söker på tex. ank* ger träffar som ankare, ankor, ankelskydd osv. Jokertecken är utmärkta när man är osäker på stavningen.

Om du använder bara gemena bokstäver får du träffar på sökordet både med gemena och versaler. Skriver du in en versal blir sökningen känslig för versaler och svaren blir med versaler. 

 

Så här söker du

 

Sökord  Resultat
pojke flicka  Vissa hittade sidor kommer att innehålla pojke och vissa flicka.
pojke+flicka 

Alla hittade sidor kommer att innehålla flicka och vissa pojke.

+pojke+flicka 

Alla hittade sidor kommer att innehålla flicka och pojke.

+pojke-flicka Alla hittade sidor kommer att innehålla pojke men ingen sida flicka.
Pojke  Alla hittade sidor kommer att innehålla Pojke men inte pojke
"pojke och flicka"  Alla hittade sidor kommer att innehålla den exakta lydelsen pojke och flicka

 

Några sökmotorer, klicka på länkarna nedan: 

Emellertid så utvecklas sökmotorerna ( registren) hela tiden och om jag inte har fel spelar det ingen roll hur du skriver i  en av bästa alternativen just nu, nämligen Googles, min favorit i alla kategorier.     http://www.google.com/intl/sv/
www.altavista.comwww.mamma.comwww.infoseek.com, www.evreka.com, www.yahoo.comwww.lycos.comwww.goto.comwww.euroseek.com och www.hotbot.com.

 


Guy Hagert