KosmosKosmos 

En rykande färsk rapport om timade och kommande händelser i den frimureriska världen utanför våra gränser ....

 


 

Monument över stupade frimurare

I Ontario, Canada, City of Windsor, byggs ett Masonic War Memorial över frimurare som stupade i kampen för frihet från förtryck. SL från Canada är inbjuden att lägga grundstenen för monumentet. Tillsammans med staden Windsors representanter invigs monumentet den 11 november 2000. Monumentet är en anläggning bestående av 22 Red Oak träd, planterade i form av en vinkelhake och en passare. Ett 23:e träd av typen vintergrön skall markera entrén. I mitten av trädanläggningen skall ett svart granitblock placeras, vilande på en vit granitsockel.

(GL of Canada, Dec.1999)

Frimureriet i Togo

Om du har vägen förbi Togo kan du besöka två loger som arbetar på tyska och enligt svenska systemet eftersom fadderlogen är GLL v Deutschland. Det är Johanneslogen "Nachtigal zur Brudertreue" och Andreaslogen "Carpe Diem".

FW

Nytt frimureriskt forskningscentrum

I London genomfördes den 6 och 7november i fjol den första konferensen i Canonbury Masonic Research Centre CMRC. Verksamheten riktar sig till frimurare samt till i frimureriet intresserade icke-frimurare. I konferensen deltog ett fyrtiotal personer som lyssnade till ett antal föredrag som nog av somliga i Sverige skulle anses vara allt för akademiska. Men de var inte bara informativa utan också tankeväckande tack vare infallsvinklarna och kompetenta föredragshållare. CMRC startade för drygt ett år sedan varför den egna forskningen ännu inte har kommit igång. Trots detta planeras redan nu för den kommande konferensen på hösten 2000.

FW

Öppet i Washington DC

Supreme Council of Scottish Rite meddelar att "högkvarteret" på 1733 Sixteenth Street, NW Wachington DC är öppet för besök och visning på veckodagarna mellan kl. 08.00 och 14.00. "Visitor are requested to register at the door".

(Scottish Rite, February 2000)

Till början
 

Frimurare i rymden

USA:s förste astronaut, frimuraren John Glenn, erhöll i september i fjol den 330 i AASR, som The Tasmonian Mason 1/99 meddelar. Br. Glenn, sonen till en järnvägskonduktör i Ohio, var den förste människan att i överljudshastighet flyga över USA från Los Angeles till New York i 3 timmar och 23 minuter. Detta var 1957. Fem år senare, 1962, cirklade han som astronaut runt jorden. 1974 blev senator från Ohio. Och hör och häpna: 36 år senare, 1998, gav han sig - 77 år ung - ut i rymden igen och är därmed den äldste människa som vistades i rymden. John Glenn - en av vår tids hjältar.

FW

Astronaut John Glenn

 

Första milleniearbetet?

Logen Liberal Arts på Auckland, New Zeeland, öppnade första arbetet i det nya milleniet den 1 januari 2000 kl. 7.30 på morgonen.

Som det berättas varade arbetet en kort stund och fortsatte med en champagnefrukost till vilken familjerna och vänner vara inbjudna. Well done, antipodian - Brethren!

(New Zealand FM 4/99)

Till början
 

Rio de Janeiro

Mellan den 22 och 27 maj 2000 genomförs XVI Conferncia Mundial dos Supremos Conselhos av Scotish Rite i Rio de Janeiro, Brasilien.

(Grande Loja Maconica do Estado de Sao Paolo. Februari 2000)

 


Kristusstatyn 

Kristusstatyn är i högra övre hörnet 
 

Charter av Sao Paolo, november 1999

Frimurarrepresentanter från 44 stater från alla kontinenter och från 26 delstater i Brasilien samlades i Sao Paolo för att diskutera frimureriet i vår tid. I sitt festtal konstaterade den inbjudna guvernören från delstaten Sao Paolo att "bara egoismen och hat har ett land, brödraskapet är gränslöst". Konferensen slutade med att Sao Paolo Charter antogs. I den deklareras bl.a. att i frimureriet finns en plats för varje man, oberoende från ras, tro och social eller ekonomisk ställning. Frimureriet bör involvera sig i den sociala kontexten av det egna landet och frimurarna bör verka för avskaffandet av fattigdom, analfabetism, korruption och diskriminering av alla minoriteter.

(A Verdade, december 1999)

Till början
 

Scottish Rite Washington DC

Storlogen Southern Jurisdiction förbereder 200 - årsdagen som kommer att firas i Charleston, South Carolina. Festligheterna börjar söndag morgon 30 september 2020 med en ekumenisk gudstjänst i det nybyggda Convention Center (bild). En utställning om Scottish Rite frimureriet kommer att öppnas. Bland andra aktiviteter äger på måndag kväll, den 1 oktober, en galakonsert rum på USS Yorktown, en flygplanskryssare från andra världs-kriget.

(Scottish Rite Jan. 2000)

Till början
 

SL av Ungern

Förra året, juni 1999, fyllde SL av Ungern den 10:e årsdagen av återinvigningen efter den kommunistiska diktaturens fall, men kan blicka tillbaka på en historia av 250 år. Efter att den första logen

hade grundats i Brassó (Kronstadt) förbjöds 1794 allt frimureri i hela den habsburgska monarkin under kejsar Franz II. Orsaken var fruktan för omstörtande verksamhet som de s.k. hemliga sällskapen misstänktes för. Denna misstänksamhet följde i av den blodiga franska revolutionens kölvatten (1789-92), i Paris där kungaparet avrättades - med drottningen som var den österrikiska kejsarinna Maria Theresias dotter.

Efter att den habsburgska dubbelmonarkin infördes 1866, som garanterade Ungern stor suveränitet, upptogs det frimureriska arbetet i offentliga former igen i Ungern (dock inte i Österrike där det fortfarande var förbjudet). Dock förbjöds frimureriet i Ungern igen efter första världskriget och Bröderna blev förföljda av den högerextremistiska Horthy regimen till andra världskrigets slut. I en kort mellanperiod på fem år kunde frimurarna i Ungern åter mötas.

Men kommunisternas maktövertagande 1950 innebar slutet för det frimureriska arbetet igen. Efter 40 år, den 27 december 1989, återinvigdes den Ungerska Symboliska Storlogen med GL av Österrike som fadder - av de österrikiska Bröder som så mycket har det ungerska frimureriet att tacka för under den svåra tiden av de s.k. gränslogerna på 1800-talet - men detta är en annan fängslande bit av frimureriets historia.

(FW, L´Incontro delle Genti, Giugnio 1999)

 

"Milleniumlodge"

Hampshire / England invigdes i januari 2000 en blå loge med anledning av det nya milleniet, som också gav namnet åt den nya logen.

(The Tasmanian Mason 1/99)

Till början
 

Värdshusfrimureri i Tyskland

I början av frimureriet på 1700-talet träffades frimurarna oftast hemma hos en Broder. Detta hände kanske i en lägenhet, eller i en större anläggning, som t ex slottet Rosenau ca 12 mil norr om Wien där idag det österrikiska frimurarmuseet står öppet för allmänheten. På andra orter - och när frimurarna blev en större skara - inhyste man sig i ett värdshus, som t ex i Stockholm i restaurangen Pelikan i det tidigare stadshuset intill Slussen, där idag Stadsmuseet finns.

Värdshusfrimureriet var praktiskt för Brödernas förplägning, både under och efter sammankomsterna. Men för att arbetet skulle kunna genomföras med värdighet och inte avbrytas av att någon oanmält beträdde rummet krävdes ett avskilt rum. Givetvis fick detta rum varje gång ställas i ordning och oftast också städas. Inredningen kan vi tänka oss har varit mycket enkel och fick av Bröderna kompletteras inför varje sammankomst. Denna gemensamma förberedelse och omsorg om lokalen och den opretentiösa enkelheten, kan jag föreställa mig, bidrog till att frimueriets väsen framträdde tydligt: att vårda broderlig gemenskap och utveckla kunskap.

Värdshusfrimureriet har sedan länge ersatts av ombonade och vackert gestaltade frimurarhus. Men i den lilla orten Schwelen i den tyska delstaten Westphalen - som gränsar mot Nederländerna - genomförs varje vecka ett arbete av Johanneslogen "Zum Westfälischen Löwen" i en restaurang. Så som en gång i tiden, inreds varje vecka ett rum i masonisk anda i värdshuset. Oberoende från person, rang och status hjälper alla Bröder till i denna förberedelse. Efter avslutat arbete omgestaltas rummet med vitdukade bord till en gemensam måltid.

Se vidare för info och bild http://www.volkskulturnoe.at/museen/0502.htm

Schloss Rosenau ****hotell
4 singelrum, 7 dubbelrum, 4 3-bäddsrum, 1 svit
tel: ++43 2826 315
, fax: ++43 2822 58221 8, e-mail: [email protected]

FW

Till början
 

Om du är i Wien ...

gör en utflykt och besök frimurarmuseet i slott Rosenau nära Zwettl, ca 5 mil norr om Wien. Där pågår under året utställningen om "Frimureri från barockperioden till idag" samt den speciella utställningen "De vackraste medaljongerna av frimureriet". Slottsrestaurangen och caféet är öppna året om.

FW

 

Till minne av George Washingtons dödsdag

200 år efter George Washingtons död (14 december 2020) upprepades till minnet av denne store frimurare den ursprungliga frimureriska ceremonien vid hans jordsättning. Den en timma långa historiska händelsen sändes på TV i ett liveprogram av CNN som sågs av miljontals tittare.

(Israel Scottish Rite. januari 2000)

 

Visste Du...

....att frimurarna i USA ger varje dag 3 miljoner dollar till behövande, till barnsjukhus och institutioner för fysiskt och mentalt handikappade, till antidrog-program och hemlösa? Det blir 1095 miljoner dollar eller dryga 9,3 miljarder kronor på ett år.

Visste du detta?

(Scottish Rite, Southern Jurisdiction USA. March 2000)

Till början
 

Frimurarutställning i Bryssel

De fyra i Bryssel aktiva logerna presenterar en utställning om frimurarnas roll i Bryssels historia. Utställningen, som är den första i sitt slag i Belgien, äger rum i Bryssels stadshus / Hotel de Ville från 10 maj till och med 25 juni. Torsdagar, lördagar och söndagar kl 14.30 leder officiella guider genom utställningen. "This project will reveal some of the activities of this secret society", som det står i turistinformationen.

(Bryssels turistinformation mars 2000)
Information:Tel: ++32 (0) 2 279 64 29 Fax: ++32 (0) 2 548 04 4

 

EN BÖN I VÅR TID

"The New Mexico Freemason" (Winter 2000) kan man läsa en bön, författad av en 12 årig flicka i Boston, USA en bön som säger så mycket om vår tid och får oss att tänka på var i världen vi idag befinner oss:

 

Now I sit me down in school,
where prayer is against the rule.
For this great nation under God,
finds mention of Him very odd.
If Scriptures the class now recites,
it violets the Bill of Rights.
Any time my head I bow,
it becomes a federal matter now.
The law is specific, the law is precise,
praying out loud is no longer nice.
Praying aloud in public hall,
upsets those who believe in nothing at all.
In silence alone we can meditate,
and if God should get the credit - great!
They´re bringing their guns,
I do´nt dare bring my Bible,
To do so might make me liable.
So, now O Lord, this plea I make,
Should I get shot in school,
my soul please take
.
Till början