UTGRÄVNINGAR

UNDERGRÄVER

BIBELN

 


Den israeliske arkeologiprofessorn Zeev Herzog hävdar att Bibeln på många viktiga punkter inte är trovärdig. Detta som ett resultat av de senaste årens intensiva utgrävningar rapporterar Die Welt. Alla historier om den bibliska forntiden däribland Edens mytologiska trädgård, historien om Abraham, Isak och Jakob och erövringen av landet Kaanan, hör enligt Herzog till legendernas värld.

Han får stöd av kollegan Israel Finkelstein, som menar att fynden på plats entydigt visar att Bibelns berättelse inte alls stämmer.

Dessa är dessutom påverkade av främmande mytologiska referenser. Och man är ytterligt osäker i fråga om när urfäderna levde. Enligt Bibeln skulle Abraham dragit omkring med sin hjord omkring 2000 år före Kristus.

Några arkeologer förlägger denna epok först cirka tusen år senare. Och att uttåget ur Egypten har historisk sanningshalt ifrågasätts av den moderna forskningen.

 

Några murar torde inte heller ha fallit i Jeriko när hebréerna påverkade dem akustiskt.
Jeriko hade nämligen inga murar. Tveksamt är vilket territorium Davids och Salomos riken omfattade. Enligt Bibeln skulle Salomos jätterike ha sträckt sig från Eufrat till Röda havet, något som inspirerar fundamentalistiska bosättare. Men så stort var nog inte väldet.

Än mer anmärkningsvärd är forskarnas kritik av den monoteistiska religion som förespeglas i Gamla testamentet. Fornhebreiska skrifter talar i stället om ett gudspar bestående av mannen Jahev och kvinnan Aschara och vägen till en enda gud var lång. Detta skakar om tre monoteistiska religioners världsbild - fast onekligen är det tilltalande ur jämvikthetssynpunkt.

Professor Herzog framhåller dock att den judiska närvaron i det Heliga landet är belagd redan under nionde århundradet före Kristi födelse. "Något som torde vara en tröst för många", tillfogar han.


Folke Schimanski

 

Ovanstående artikel är saxad ur Populär Historia. Prenumerera gärna på denna utmärkta tidskrift 349:- / år (8 nr) Tel. 08-617 23 80 
Se Populär Historia på Internet http://www.pophist.se  eller maila till [email protected]