LEDARE


 

Kadenz kom, lästes och segrade. Första numret väckte stort uppseende, det andra blev en nyfiken fortsättning och det tredje befäste en vana. 
Kadenzär med sin ständigt växande läsekrets här för att stanna. Ni, kära läsare, gör detta möjligt. Det här numret berättar Birger Wennberg om sitt 30-tal i Örebro. Vi får också följa flera kända personligheter i spåren. Folke Freund tecknar ett levande porträtt av Goethe som frimurare. På Forsmarks bruk finner den uppmärksamme frimureri i flera former och vad sägs om en liten intressant utflykt till Turkiet, där Björn Ekblom berättar om ett religionstolerant frimureri. Klaus Hedberg rättar till Dalis mustasch och spekulerar om van Goghs öra. 
De kommande numren kommer att präglas av kulturella, frimureriska och historiskt intressanta artiklar. Och detta vid sidan om fortsatt svårlösta knep och knåp. Som ett komplement till papperstidningen publiceras även en förenklad nättidning på webbadressen: www.kadenz.nu. 
Så till namnet Kadenz. Vi får ständigt frågan. Vad betyder det? Vad vill ni säga med det? Om detta tvista de lärde. Svaret får vi om vi går tillbaka till grundläggandet av tidningen. Efter en lång stunds apatisk men kreativ tystnad utbrast Tom Hultcrantz: Kadens! Solistens briljerande och fria utspel i en solokonsert. Vi övriga föll genast för namnet. Men för att göra det mer spännande så blandade vi det svenska kadens med det italienska cadenza och fick - Kadenz. I namnet ligger vår vision att ge rum åt det fria ordet. 
Redaktionen vill tacka för alla konstruktiva förslag på en möjlig utveckling av tidskriftens innehåll och form. Samtidigt vill vi uppmuntra er till att även i fortsättningen ge synpunkter, skicka in artiklar och insändare. 
Med andra ord: Gör Kadenz till Din tidskrift!