God fortsättning, 

Så har Kadenz nått sitt första julnummer.

Julen, ja vad innebär nu denna högtid för Er? Olika för olika människor föreställer jag mig. För somliga är detta en tid då man träffar nära och kära, för andra kan det innebära ensamhet. Jag tänker på televerkets slogan "ett samtal betyder så mycket" och jag tror det gör det alldeles särskilt på själva julafton, om vi tar oss tid att ringa någon som är ensam eller på annat sätt har det svårt.

Som sig bör vid denna tid på året har vi med en julbetraktelse - denna gång av kyrkoherden David Anckarstjerna. Vi har också flera intressanta artiklar, nämligen "Vem äger Jerusalem?" av professor emeritus Magnus Ottosson, en gammal och samtidigt högaktuell fråga. Litteraturvetaren Marie-Christine Skuncke beskriver en orden, "Pilbågen och kogrets orden", av den då tolvårige kronprinsen som senare skulle bli Gustaf den III, något annorlunda och okänt för de flesta.

Våra otröttlige skribenter, docenten Folke Freund har besökt Hamburg och rapporterar från "De förenade fem logernas" 200-års jubileum och docenten, tekn. dr. Fredrik Wulz berättar om "Kejsarinnans frimurare". Dessutom bjuds det på konst, filateli och mer därtill av redaktionen. Det borde vara ett innehållsrikt nummer för var och en på sitt sätt och vi hoppas att det skall bli en intressant och trevig julläsning för Er alla.

I december skall Ni också kunna se valda delar av tidigare nummer av Kadenz på internet www.kadenz.nu med nyttiga länkar till samhälle och frimureri. I länkarna kommer Ni att kunna hitta många intressanta saker. Några axplock är; månadens vin, beställa biljetter till evenemang, apoteket, posten, bio- och tv-program med recensioner, auktioner, kost och prylar, museer, väglaget på våra vägar, geografi, statistik, världsrymden, encyclopedier, frimureri, resor, vetenskap, religion, osv.

Vi i Kadenzredaktionen önskar Er alla våra läsare, var Ni än må befinna Er, en God Jul och ett Gott Nytt År och tackar samtidigt med varmaste hjärta och vackraste tankar alla våra annonsörer och prenumeranter.

Det är Ni som möjliggör den tidning vi vill åstadkomma.