Att tänka är att jämföra med det förflutna...

Friedrich von Schiller

Vägar möts när vi söker ny livskunskap. Vare sig det provas ett nytt årgångsvin eller stäms en orgelpipa, så relateras det nya till det gamla. 
Så kan en människa finna sig själv genom sitt namns historia. En sådan tidsresa tar Carl-Edward Montgomery oss med på. Och kanske kan även Klaus Hedbergs själavandring ge oss redskap att utforska vårt inre. I Göran Michaneks översättning av Swifts klassiska frimurarsång görs glädje och gemenskap levande inför våra ögon. För våra öron återstår att längta efter att höra frimurarnas i Uppsala orgel vars biografi tecknas av Mads Kjersgaard. Folke Freund skildrar nyfiket vinets historia och kvinnorna kring Adolf Hitler. Dessutom rapporteras från det nybildade redaktionsrådets möte i Örebro. Visioner och mål saknades inte. Och förändringarna genomförs stegvis i kommande nummer. 
Nytt för nästa nummer är den efterfrågade debattsidan "Fria ord" som ventilerar allt om frimureri och kultur. Du inbjuds med andra ord redan nu att skriva en insändare och säga din mening.

När Kadenz samlar vin, kvinnor och sång vittnar det om redaktionens  framtidstro. Oväntat många prenumeranter har strömmat till under vår och sommar. Och skribenter saknas inte. Detta till trots vill vi verkligenuppmuntra dig som vill skriva för tidningen. Kadenz tar emot artiklar om kultur och frimureri. I Kosmos tar vi upp notiser om frimureriet i Sverige och världen. 
Skriv gärna till oss när något intressant händer i din närhet.

Var med och skriv 2000-talets tidskrift. Kom ihåg att nyfikenheten inte går i arv. 

Framtid är nutids dotter.