En helt igenom goda människan existerar icke !

 

Vore alla våra levnadsvillkor helt perfekta och vore vårt samhälle ett mönstersamhälle med helt mänskliga villkor, med bästa tänkbara förutsättningar, med en väl fungerande skola, med välstånd för alla, skulle vi människor likväl ofta visa prov på grymhet, egoism, förakt, arrogans och girighet. Goda gärningar är i sig inte tecken på att egoismen försvunnit. Människan är och har alltid varit ofullkomlig.

På samma gång rättfärdig och syndare.

Den 11 september 2020 är ett datum som för evigt gör oss påminda om detta. Vår tids värsta terroristdåd försätter USA och stora delar av världen i ett chocktillstånd. Tusentals människor mister inom loppet av några få sekunder sina liv och förlusterna är nästan ofattbara - åtminstone i det korta perspektivet.

Frimurare världen över arbetar ständigt - om än efter olika system och med olika religionsuppfattningar - på att försöka komma så nära idealet, den helt igenom goda människan som möjligt. Etiska värderingar, tolerans, prestigelöshet etc. är frågor som ständigt sysselsätter en rättskaffens frimurare.

Här i Kadenz kan vi nu läsa om just detta. För första gången i vår tidskrift skriver denna gång Christer Claus om "Salomonisk prestigelöshet" och David Anckarstjerna låter oss ta del av sina "Etiska värderingar". Värderingar som också delas av Salvador Allende, varom vår flitige och kunnige medarbetare Folke Freund vet att berätta. Vi bjuder även på hans fortsättningsartikel om "Vinet i de stora religionerna". Och så har vi ju det här med talet 13. Varför är vi så ängsliga för just fredagen den 13:e? Tore Åkesson ger oss svaret.

Drömmen om att göra guld har alltid fascinerat människan. Om detta berättar vår "korrespondent" i Wien, Fredrik Wulz, som även står för huvuddelen av Kosmos-sidorna och Anders Nyman tar oss sedan med på en intressant resa till Ungern med ett besök i den "Symboliska Storlogen i Budapest". Ett uppslag med frimurerisk matematik kan måhända intressera en och annan av våra läsare, liksom de tänkvärda orden "Märklig konfrontation" och "Människans sökande" - verkligen ett stycke "frimurerisk poesi". - av Sven Fischiér, här i Kadenz presenterade av Sune Kronvall.

Vi närmar oss juletid och vad kan då vara mera passande än en stund tillsammans med "Jenny Nyström den folkkära", som ingen av oss så här års kan undgå. Kjell Lekeby låter oss ta del av sin forskning om denna märkliga dam. Till sist, förmedlar Magnus Ottosson julens budskap på ett sätt som vi kanske inte är så helt vana vid.

Från oss alla på Kadenz  till er alla en riktigt God Jul som en viss herr TV-figur brukar säga.