Nyheter

På denna sida kommer vi att presentera nyheter och fördjupningar och debatter om våra artiklar. 
På Internet har vi möjligheter att snabbt ta in synpunkter på artiklar eller insändare och genmäle till desamma. Vi ser den Internet som den ultimata sättet att kommunicera.


03 01 27

Organisationsform för Kadenz.

Kadenz har nu av myndigheterna godkänns som en ideell organisation. Vi vill ändå understryka en självklarhet, att ingen som arbetar med Kadenz uppbär någon form av ersättning, vare sig lön eller utlägg för kostnader i samband med uppdrag för Kadenz räkning. Ej heller betalar Kadenz ut arvoden till skribenter för deras artiklar som införs i Kadenz.  

 

02 10 15

Demokrati oroar

Kadenz oroar och förhoppnings även roar, men vi är  vi aldrig likgiltiga. Vi vågar ta ställning och publicera. Vågar Du efter noggrann prövning läsa det som kanske går dig emot, men likafullt är sant. Tydligt är att vissa alster väckt uppseende.

Det är en självklarhet, men det måste ändå understrykas att insändare under Fria Ord står för de åsikter de framför, dessa åsikter är inte Kadenz´s åsikter.

De publicerades för sitt fundamentala innehåll, tex. demokratin, inte för eller mot någon organisation som sådan. I en demokrati har alla rätt att vara odemokratiska och skapa totalitära former på ytterlighetskanterna.  Det är denna rättighet demokratianhängarna gett alla i det demokratiska samhället. Man tillåter t.o.m. dem som söndrar demokratin.
Det är storheten men också svagheten och gör demokratin i längden ohållbar. Den kommer förr eller senare att tas över av de krafter som "rätt" utnyttjar demokratins spelregler.
Processen kan förhindras så länge som det är möjligt, men endast på ett sätt - engagemang.

En av Sveriges största humanister, den spränglärde,  Alf Ahlberg skrev i en av sina bästa böcker, Tankelivets frigörelse,  "förr kunde man tänka fritt men fick det inte, nu får man det men kan det inte". Det säger det mesta om allt.
Förvisso finns i det Kadenz ibland kontroversiella saker, men är de osanna bara för att de är kontroversiella?
Bland de viktigaste sakerna i modernt samhälle är demokratifrågan. Allt vilar på den, Våra medborgerliga fri- och rättigheter, gatufrid, kvinnofrid, våra barns rättigheter att få lika möjligheter, inte bli lika alla andra men få samma förutsättningar.

Organisationer som många tillhör kan existera enbart p.g.a. eller tack vare dessa rättigheter som så många anser så självklara, men de är inte det. Det är dessa rättigheter och skyldigheter en del av befolkningen offrar sina liv för. För att den andra delen skall kunna, medvetet eller omedvetet, utnyttja allt det ett fritt samhälle ger dem.

När W. Churchill efter kriget förlorade ett val, frågade en reporter honom, underförstått allt han gjort för England och att dess befolkning skulle löna honom så illa, vad han ansåg om valresultatet; svaret blev "Det var det vi kämpade för".

Det är det saken gäller, alla kan inte, vill inte ha det så men det är det som är alltings fundament, det är därför det publiceras.