TIDSKRIFT FÖR KULTUR OCH ORDENSLIV
Bergslagsg. 2
703 67 ÖREBRO

E-mail: [email protected]
Hemsida: www.kadenz.nu 

CHEFSRED. ANSV. UTG.
Guy Hagert
Tel/Fax: 019 - 611 87 88

LAYOUT OCH PRODUKTION
Bitr. ansvarig utgivare
Klaus Hedberg
Tel: 019 - 31 45 45
E-mail: [email protected]

REDAKTIONEN
Guy Hagert
Tel/Fax: 019 - 611 87 88
E-mail: [email protected]
Klaus Hedberg
Tel: 019 - 31 45 45
E-mail: [email protected]
Marcus Willén
Tel: 019 - 611 40 91
E-mail: [email protected]

REDAKTIONSRÅDET
Christer Claus
Tel. 08-660 00 09
E-mail: [email protected] 
Björn Ekblom
Tel. +358 18 38 282
E-mail: [email protected] 
Folke Freund
Tel/Fax. 018-14 18 95
E-mail: [email protected] 
Kjell Lekeby
Tel. 08-642 55 08
E-mail: [email protected]
Göran Michanek
Tel. 031-18 43 38

DISTRIBUTION
Bengtarne Larsson
Tel & Fax: 019 - 36 44 01
Mobiltel:  0703 - 46 44 01
E-mail: [email protected]

PRENUMERATION & EKONOMI
Klaus Hedberg
Tel. 019-31 45 45
Prenumeration / 180:-år 
BG 5519-3171
PG 499258-2
I Finland MERITA 137830-207171
I Norge Skandiabank 9710 58 35594
E-mail: [email protected]

ANNONSER
Klaus Hedberg
Tel & Fax 019-31 45 45
Mobil 070-636 11 42
E-mail: [email protected]

ARTIKLAR
Sändes till:
Kadenz
c/o Klaus Hedberg
Bergslagsgatan 
703 67 ÖREBRO
Tel: 019 - 31 45 45
E-mail: [email protected]

FRIA ORD OCH INSÄNDARE
Marus Willén
Tel: 019 - 611 40 91
E-mail: [email protected]

ISSN 1404 - 2177

Grundad 1999.

Allt överskott från Kadenz går oavkortat till välgörande ändamål.
Kadenz medarbetare uppbär ingen som helst ersättning för för sitt arbete.
Kadenz är en ideell förening.