Ja, nu har Kadenz avverkat sitt första år, ett år präglat av nybyggaranda och experimentlusta. Det har skänkt oss alla i redaktionen mycken glädje men även ganska hårt arbete. Vi skulle kunna säga att vi nu lämnat lärlingestadiet och det är dags för en utvärdering av prövoåret.

Vi tycker nog själva att vi kan känna oss nöjda även om det ännu återstår en hel del att rätta till. Av de många uppskattande brev och E-mail som under året kommit till redaktionen har vi förstått att Kadenz väl fyller ett stort och länge eftertraktat behov som kan utgöra ett alternativ till andra tidskrifter med likartat innehåll.

Vi tycker därför att vi nu är så vida komna att det är dags att, som ett led i vår strävan att utveckla och förbättra Kadenz, förstärka redaktionen med ett redaktionsråd. Vår avsikt är att därmed bredda kompetens och att knyta till oss personer med kunskap, erfarenhet och framför allt hög ambitionsnivå. Personer som har förmåga att stimulera, ge nytänkande och dra upp riktlinjer för framtiden.

Du bläddrar just nu i det första numret för året och har säkert redan märkt att vi gjort omslaget lite stadigare och gått över till ett mera glättat papper. Avsikten är att göra Kadenz än mer exklusiv och vi hoppas Du skall finna att innehållet motsvarar förpackningen.

Denna gång tar en av våra flitigaste medarbetare, docenten Folke Freund oss med på en intressant museivandring i Hamburg. Redaktören Kjell Lekeby har hittat en synnerligen unik dryckesvisa som säkert kan roa mången frimurare och fil. Dr. Göran Michanek har en hel del nytt att berätta för oss om Trollflöjten.

Den som planerar en resa till Wien kan söka sig till Judenplatz i gamla stan för att där stifta närmare bekantskap med det intressanta minnesmärket över de 65.000 österrikiska judar som omkom i Holocaust. Docenten Fredrik Wultz har varit på plats och har mycket att berätta om detta märkliga monument.

Så får vi, av Kadenzredaktören Marcus Willén, veta vad Tankebyggarorden stod för och hur man arbetade. Professor Magnus Ottosson tar oss med på en resa till Golgata den här gången och ingenjören Ulf Larsson, Mozartkännare, musiker, mm låter oss veta ett och annat om den store tonsättaren som vi kanske inte visste förut. Vi får så en påskbetraktelse av komminister Jermunn Solem och konsulten Sune Kronvall kommer med en sensationell nyhet. Som vanligt tar Fredrik Wulz oss slutligen med på en resa i Kosmos.

Detta och en hel del annat hoppas vi i redaktionen skall skänka Dig några timmars intressant och roande läsning och önskar allt gått under året.