LEDARE
MUSÉIVANDRING I HAMBURG
Folke Freund
DRYCKESVISA
Kjell Lekeby
NYTT OM TROLLFLÖJTEN
Göran Michanek
BOKRECENSION
Folke Freund
DET OLÄSTA BIBLIOTEKET

Fredrik Wulz
TANKEBYGGARORDEN
Marcus Willén
MOZART: GENI-PAJAS-FRIMURARE
Ulf Robert Larsson
GOLGATA
Magnus Ottosson
INFÖR PÅSKEN
Jermunn Solem
TROLLÖN, NYUPPTÄCKT OPERA
Sune Kronvall
KOSMOS
Fredrik Wulz