LEDARE
BREV TILL EN HISTORISK PERSON
Folke Freund.
UPPSTÅNDELSENS MYSTERIUM
Tore Åkesson
FRIA ORD
Björn Helgesson m fl.
KNEPIGA SIDORNA
Klaus Hedberg
EN UPPMÄRKSAMMAD IDIOT

Tom Hultkrantz
BIBELÖVERSÄTTNINGEN OCH TROSBEKÄNNELSEN
Göran Michanek
FRYXELLS BERÄTTELSER OM KARL XII
Anders Nyman
DEN HIMMELSKA FRIHETEN
Klaus Hedberg
SENSOMMARGLÄDJE
David Anckarstjerna
REGALISM OCH TEMPLARISM
Christer Claus
SWEDENBORG OCH STRINDBERG
Olle Hjern
HITLERS SISTA SEKRETERARE
Folke Freund.
KOSMOS
Fredrik Wulz m.fl.