LEDARE
MUSIKEN I DÖDENS VÄNTRUM
Folke Freund
KAN MAN LITA PÅ FRIMURARE ?
Tore Åkesson
DEN SCHRÖDERSKA RITUALEN
Kurt Toldsted
ETT RESEMINNE
David Anckarstjerna
KONSTEN ATT SE I KYRKAN

Göran Michanek
TVÄTTRÅD
Carl-Edward Montgomery
MONEY, MONEY, MONEY...
Klaus Hedberg
BENGT OLSON
Guy Hagert
FRIA ORD
DEN KRISTNA PÅSKEN
Magnus Ottosson
KOSMOS.
Fredrik Wulz m. fl.